eLearning Robię - Peszko & Szumiński
Piotr Peszko & Michał Szumiński
Subscribe
Rozmawiamy, analizujemy, sprawdzamy, kwestionujemy, podważamy, testujemy i zadajemy niewygodne pytania. Jeśli dodać lata naszej pracy w branży to możemy już legalnie robić wiele rzeczy, chociaż jeszcze kandydować na prezydenta, ale to już niedługo.
eLearning Robię - Peszko & Szumiński