7 ตามใจท่าน (ธรรมะสากัจฉา)
S9 E29 - ตั้งมั่นในความดี
Feb 26, 2019 · 52 min
Play episode

คำถามจากทางบ้านทั้งหมด 8 ข้อ

  • ถ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานบวชใจกับพระพุทธรูปที่บ้าน และได้ทำผิดศีลข้อ 3 จึงมีความสงสัยว่า ตัวเองปาราชิก ซึ่งปาราชิกไม่เกิดขึ้นกับฆราวาส มีแต่กับพระสงฆ์เท่านั้นใช่หรือไม่
  • ถ้าปาราชิกแล้ว ทั้งฆราวาสและพระต้องตกนรกเหมือนกันหมดใช่หรือไม่
  • ถ้าฆราวาสต้องอาบัติปาราชิกแล้ว จะมีโอกาสแก้ตัวได้หรือไม่ หรือต้องตกนรกใช้กรรม แล้วจึงค่อยมาแก้ตัวในชาติหน้าหรือชาตินี้ จะต้องทำอย่างไร
  • เมื่อผิดศีลข้อ 3 ทำไมจึงไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ดีเหมือนเดิม
  • ถ้าปฏิบัติธรรมชาตินี้ไม่ได้ จะขอรักษาศีลอย่างเดียว จะตกนรกหรือไม่
  • ระหว่างพรหมกับโสดาบัน ใครมีคุณธรรมสูงกว่ากัน
  • ในสมัยพุทธกาล มีผู้ที่ถูกแผ่นดินสูบทั้งหมดกี่คน
  • ขอคาถาในการไล่มดและปลวกที่บ้าน เพราะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม

#7q0929-3-190227

Support the show: https://donhaisok.fm/podcast

See omnystudio.com/policies/listener for privacy information.

More episodes from 7 ตามใจท่าน (ธรรมะสากัจฉา)
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu