Bilim ve Sanat Vakfı Podcast Kanalı
www.bisav.org.tr
Subscribe
Perspektifiyle medeniyet ve kültür birikimimize, tarihi ve coğrafi derinliğimize bir yolculuk vaat eden Bilim ve Sanat Vakfı 1986 yılında kurulmuştur. Bilginin üretimi ve organizasyonuna odaklanan Bilm ve Sanat Vakfı’nda seminer, araştırma, sempozyum, panel ve yayın faaliyetleri dört merkez vasıtasıyla yürütülmektedir: Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MAM), bilgi ve düşüncenin kadim Çin’den modern Amerika’ya kadar bütün renk ve unsurlarını derinliğine araştırırken, Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM), bu bağlamda tarihsel gerçekliğimizi mercek altına almaktadır. Küresel Araştırmalar Merkezi (KAM), bugünkü dünya gerçekliğini irdeleyip geleceğe dair öngörülerde bulunmaya çalışırken, Sanat Araştırmaları Merkezi (SAM) de bütün bu çabaların merkezinde bulunan insanın iç dünyasındaki estetik inceliğin inşası yolunda çalışmalar yapmaktadır.
Bilim ve Sanat Vakfı Podcast Kanalı