Podcast
Một cách mới để khám phá và nghe các podcast trên thế giới.
Đăng ký miễn phí bất kỳ chương trình nào và tải các tập chương trình xuống để nghe ngoại tuyến.

Tất cả nội dung bạn nghe được tự động đồng bộ hóa trên các thiết bị, nên bạn có thể tạm dừng trên một thiết bị này và tiếp tục trên một thiết bị khác với Trợ lý Google.
Tải xuống từ Google Play